Trang chủ » Lịch học hàng tháng
Lịch học hàng tháng

Lịch học lớp Nhà Trẻ tháng 10/2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP NHÀ TRẺ

THÁNG 10 NĂM HỌC 2019- 2020

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Tuần 1

(30/9 -04/10/2019)

Sáng

Âm Nhạc

 

-DH: Búp bê

-VĐTN: Phi ngựa

HĐNB

 

Đồ chơi lớp bé

PTVĐ

 

VĐCB: Đi có mang vật trên tay

.TCVĐ: Ngôi nhà gia đình

Tạo hình

 

Dán bóng bay ( tiết mẫu)

LQVH

 

Truyện: Bé Mai đi học (Trẻ chưa biết)

Chiều

- Rèn trẻ lấy nước uống nước 

-Rèn kĩ năng hỉ mũi

- Ôn thơ: bạn mới

- Rèn cách di màu

 

- Văn nghệ cuối tuần.

 

Tuần 2

(07-11/10/2019)

Sáng

Âm Nhạc 

-DH: Hãy xoay nào

-TC: Nhỏ - to

HĐNB 

Khuôn mặt của bé

PTVĐ

-VĐCB: Bò thẳng hướng theo đường hẹp

-TCVĐ: Trời nắng trời mưa

Tạo hình 

Tô màu cái áo ( tiết mẫu)

LQVH 

Thơ: Miệng xinh (Trẻ chưa biết)

Chiều

- Rèn kĩ năng soi gương

- Rèn nề nếp ngồi học

 

-  Rèn trẻ cất đồ chơi đúng chỗ

- Ôn bài thơ Miệng xinh

- Văn nghệ cuối tuần.

 

Tuần 3

(14 -18/10/2019)

Sáng

Âm Nhạc

 

-DH: Cô và mẹ

-VĐTN: Giấu tay

HĐNB

 

Màu đỏ

PTVĐ

 

-VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo

-TCVĐ: Con bọ dừa

Tạo hình

Dán trang trí bưu thiếp 20/10 (Tiết mẫu)

LQVH

 

Thơ: Cô và mẹ (Trẻ chưa biết)

Chiều

- Rèn kĩ năng xâu hạt

- Trò chuyện với trẻ về  ngày 20-10

- Ôn nhận biết màu đỏ

-Rèn trẻ tô màu

Văn nghệ cuối tuần.

Tuần 4

(21-25/10/2019)

Sáng

Âm Nhạc

 

-DH: Giấu tay

-VĐTN: Tai ai tinh

HĐNB

 

Đôi bàn tay xinh

PTVĐ

 

-VĐCB: Đi bước qua gậy kê cao

-TCVĐ: Bác nông dân và đàn bò

Tạo hình

Tạo thành cánh hoa (Tiết mẫu)

LQVH

 

Thơ: Vệ sinh buổi sáng (Trẻ chưa biết)

Chiều

- Rèn kĩ năng xâu luồn dây

- Chơi tập: Xếp dọn đồ chơi, chào cô chào bạn

- Dạy trẻ nhận biết nguy cơ không an toàn khi đến gần dao, kéo , ổ điện

- Nghe kế chuyện: Vệ sinh buổi sáng

Văn nghệ cuối tháng.