Trang chủ » Lịch học hàng tháng
Lịch học hàng tháng

Lịch học lớp Mẫu giáo bé tháng 8/2020

          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP MẪU GIÁO BÉ

        THÁNG 8 NĂM HỌC 2019- 2020

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

TUẦN 1

Từ ngày 31/07 đến ngày 05/08

 

 SÁNG

-Làm quen với  cô giáo và tên lớp.

Rèn nề nếp điểm danh..

-Rèn nề nếp xếp hàng đi vệ sinh.

- Rèn nề nếp lấy ghế đúng màu ngồi đúng tổ.

- Rèn nề nếp vệ sinh cuối tuần.

 

CHIỀU

- Vệ sinh

- Chơi theo ý thích

Nghe hát: Quê hương tươi đẹp.

Hướng dẫn trò chơi: gắp cua bỏ giỏ.

Rèn kỹ năng rửa tay

Văn nghệ cuối tuần

 

 

TUẦN 2

Từ ngày 07/08 đến ngày 12/08

 

 SÁNG

-Rèn nề nếp đi vòng tròn, làm theo yêu cầu của cô.

- Rèn nề nếp ngồi học.

-Rèn nề nếp làm theo yêu cầu của cô.

-Rèn nề nếp giờ ăn.

 

-Rèn nề nếp vệ sinh cuối tuần.

 

 

CHIỀU

- Vệ sinh

- Chơi theo ý thích

Xem video , giải câu đố vè các hiện tượng tự nhiên.

Đọc đồng dao, ca dao: Trời mưa quả dưa vẹo vọ.

Rèn kỹ năng

Làm quen cách đánh răng.

Văn nghệ cuối tuần

 

 

TUẦN 3

Từ ngày 14/08 đến ngày 19/08

 

 SÁNG

-Rèn  nề nếp điểm danh.

- Rèn nề nếp ngồi đúng về bàn ăn.

-Rèn nề nếp ngồi học.

-Rèn nề nếp biết tự đi  vệ sinh khi có nhu cầu.

 -Rèn nề nếp vệ sinh cuối tuần.

 

 CHIỀU

- Vệ sinh

- Chơi theo ý thích

Rèn kỹ năng

sắp xếp đồ dùng.

Hướng dẫn trò chơi

Đi cà kheo hái quả.

Rèn kỹ năng cởi dép đi dép

Văn nghệ cuối tuần

 

 

TUẦN 4

Từ ngày 21/08 đến ngày 25/08

 

 SÁNG

-Rèn nề nếp đi vòng tròn.

- Ôn nhận biết màu: xanh- đỏ - vàng.

-Rèn nề nếp giờ ăn mời cô mời bạn.

-Rèn nề nếp  xếp hàng.

-Rèn vệ sinh cuối tuần.

 

CHIỀU

- Vệ sinh

- Chơi theo ý thích

Dạy hát: Nắng sớm.

Nghe truyện : Đám mây đen xấu xí.

Rèn kỹ năng nhận biết 1 số nơi nguy hiểm.

Văn nghệ cuối tuần

 

 

Tuần 5

từ ngày 28/08 đến 02/09.

 

 SÁNG

-Rèn nề nếp  lấy ghế đúng màu về đúng tổ.

- Rèn nề nếp  ngồi học.

-Rèn nề nếp tự xúc ăn.

- Ôn nhận biết màu.

- Rèn nề nếp Vs cuối tuần.

 

CHIỀU

- Vệ sinh

- Chơi theo ý thích

Dạy hát: Nắng sớm.

Nghe truyện : Đám mây đen xấu xí.

Rèn kỹ năng nhận biết 1 số nơi nguy hiểm.

Văn nghệ cuối tuần