Trang chủ » Lịch học hàng tháng
Lịch học hàng tháng

Lịch học lớp Mẫu giáo bé tháng 7/20120

          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP MẪU GIÁO BÉ

        THÁNG 7 NĂM HỌC 2019 - 2020

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

 

TUẦN 1

Từ ngày 01/07 đến ngày 05/07

 

 

 

 

SÁNG

PT vận động

+ VĐCB: Bật tiến phía  trước.

+ TCVĐ:  Gieo hạt.

Khám phá

Thời tiết mùa hè.

LQVT

Dạy trẻ xác định các phía: trên- dưới, trước- sau của bản thân trẻ.

Âm nhạc

+ NDTT: Dạy VĐ  vỗ tay theo nhịp bài hát: Mùa hè đến.

+ NDKH: Nghe hát: Cái cò đi đón cơn mưa.

Tạo hình

Tô màu vườn cây

 

CHIỀU

- Vệ sinh

- Chơi theo ý thích

Nghe hát: Quê hương tươi đẹp.

Hướng dẫn trò chơi: gắp cua bỏ giỏ.

Rèn kỹ năng rửa tay

Văn nghệ cuối tuần

 

 

 

 

TUẦN 2

Từ ngày 08/07 đến ngày 12/07

 

 

 

SÁNG

PT vận động.

+ VĐCB: Tập đập , bắt bóng ( 3 lần liền, đường kính 18 cm)

Khám phá

Trang phục mùa he.

LQVT

Dạy trẻ 

 on đếm từ 1 đến 5

Văn học

Truyện .
:

Ong và bướm

Tạo hình

Tô màu

cảnh biển

 

 

CHIỀU

- Vệ sinh

- Chơi theo ý thích

Xem video , giải câu đố vè các hiện tượng tự nhiên.

Đọc đồng dao, ca dao: Trời mưa quả dưa vẹo vọ.

Rèn kỹ năng

Làm quen cách đánh răng.

Văn nghệ cuối tuần

 

 

 

 

TUẦN 3

Từ ngày 15/07 đến ngày 19/07

 

 

 

 

SÁNG

PT vận động

+: V ĐCB: Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc( qua 3-4 điểm)

+ TCV Đ:  Lá và gió.

Khám phá

Nước cần cho bé.

LQVT

Dạy trẻ ôn  xác định các phía: trên- dưới, trước- sau của bản thân trẻ.

Âm nhạc

+ NDTT dạy hát:  Mây và gió.

+ NDKH: trò chơi:  Ai đoán giỏi.

Tạo hình

Tô màu trang phục mùa hè.

 

 

CHIỀU

- Vệ sinh

- Chơi theo ý thích

Rèn kỹ năng

sắp xếp đồ dùng.

Hướng dẫn trò chơi

Đi cà kheo hái quả.

Rèn kỹ năng cởi dép đi dép

Văn nghệ cuối tuần

 

 

 

 

TUẦN 4

Từ ngày 22/07 đến ngày 26/07

 

 

 

 

SÁNG

PT vận động

+ VĐCB: Tung bắt bóng với cô bằng 2 tay ( bắt được 3 lần liền không rơi bóng , khoảng cách 2,5 cm)

+ TCVĐ:  Đuổi bóng.

Khám phá

Làng xóm của bé.

LQVT

Dạy trẻ xác định vị trí  đồ vật so với trẻ.

Văn học

 

- Thơ: Bàn tay cô giáo.

Tạo hình

Tô màu mặt trời

 

CHIỀU

- Vệ sinh

- Chơi theo ý thích

Dạy hát: Nắng sớm.

Nghe truyện : Đám mây đen xấu xí.

Rèn kỹ năng nhận biết 1 số nơi nguy hiểm.

Văn nghệ cuối tuần