Trang chủ » Chương trình học
Chương trình học

CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5-6 TUỔI


Chương trình Mẫu Giáo là chương trình được biên soạn cơ bản để giúp trẻ chuẩn bị về tình cảm và kỹ năng xã hội cho việc học tập theo nhóm sau này. Nó đánh dấu một bước chuyển tiếp quan trọng lên lớp một.